Genom professionell juridisk rådgivning strävar jag efter att på ett effektivt, lättöverskådligt och tydligt sätt ge människor stöd och hjälp att hitta lösningar i en problemsituation.

Jag arbetar som advokat i Södra Lappland. Verksamhetsområdet är Vilhelmina, Skellefteå och Umeå.

ADVOKAT ANNA ÅKERSTEDT